07.09.2021/

Невероятно , но факт! Старогерманската християнска култура и държавност , се раждат в Нове , край СвищовПрез 4-5 век Нове е врящ котел в който се ражда не само готската държавност , но и старогерманската християнска култура. През 377 г. готите начело с техният крал Аларих, които са граничари в римската империя , вдигат бунт и империята е принудена да признае независимостта им .Те основават своя държава с провинция Мизия , днешна Северна България , със столица тогавашната силна римска крепост Нове , край днешният града Свищов . Но по важното събитие се случва 20 години по рано , когато готският епископ Улфила се заселва в Никополис ад Иструм с огромна група готи .

Там той създава готската азбука, която има доста прилики с по-късната българска кирилица, тъй като той също използва за основа гръцката графика. За пръв път превежда на старонемски готски език Евангелието и части от Библията. На практика по този начин се поставя началото на средновековната германска литература като цяло, на един старинен германски език, какъвто е готският език. Тази група готи живее в един обширен ареал от Нове до Стара планина и остават тук и живеят още векове наред в нашите земи. През 9 век готите все още са компактно население в Северна България Улфила и неговите хора се числят към т.н. ариански лагер, т.е. те не са напълно православни, а са привърженици към доктрината на Арий. Затова има предположения , че гетите в България през средновековието дават началото на богомилството.Епископ Вулфила е толкова популярен , че е добре познат светец в Нове . След около 100 години на мястото на вест готите се настаняват ост готите и Нове отново става тяхна столица . Кралт им Теодор Страбон , има вътрешни междуособици и новият крал ставаТеодор Амал , наречен по късно Велики . Гробът на крал Теодорих Страбон е в столицата му в Нове , Теодорих Велики по късно мести столицата си в Равена – Италия . Това е една малка част от историята на Свищов . Той все още седи замечтано взирайки се в Дунав и очаквайки гостите си да им разкаже спомените си .

Www.Zlatnapchelichka.bg

Add Comment